سوکت هالوژن

سوکت هالوژن

سوکت هالوژن جهت استفاده در لامپ های هالوژن تولید می شود.

تحمل حرارت بالا

بالا بردن عمر لامپ

 

جنس سوکت نوع سیم
PC مسی

 

توضیحات

سوکت هالوژن جهت استفاده در لامپ های هالوژن تولید می شود.

سوکت هالوژن