سوکت هالوژن

سوکت لامپ، لامپ هالوژن، سوکت لامپ هالوژن

توضیحات

سوکت هالوژن جهت استفاده در لامپ های هالوژن تولید می شود.

سوکت هالوژن