مغزی کولر کیاصنعت

جدول اطلاعات فنی کلید مغزی کولر کیاصنعت

جنس

اطلاعات فنی

پایه ها

جنس بدنه

جنس رویه آمپر ولتاژ میزان مقاومت در برابر دما آلیاژ

ضخامت ورق

PC

PC نو ۱۰ ۲۵۰ ۱۲۰ برنجی

۰/۸

 

توضیحات

مغزی کولر کیاصنعت با جنس رویه و بدنه پلی کربنات نو و توان ۲۵۰ و پایه های برنجی عرضه شده است.

 

مغزی کولر کیاصنعت