سیم دوشاخه تخت

سیم دوشاخه تخت  ۱۲۰ تغییر طول سیم بر اساس سفارش مشتری

جریان مجاز ولتاژ مجاز طول سیم جنس روکش سیم جنس سیم
۵/۲ آمپر ۲۲۰v ۱۰۰-۱۸۰ cm pvc مسی

توضیحات

سیم دوشاخه تخت  ۱۲۰ مسی

سیم دوشاخه تخت

اطلاعات بیشتر

سیم دوشاخه تخت

سیم دوشاخه تخت
جریان مجاز: 2/5 آمپر
ولتاژ مجاز: 220v
طول سیم: 100-180 cm
جنس روکش سیم: pvc
جنس سیم: مسی